Univerzálna penetrácia

Univerzálna penetrácia

Jednozložková nízkoviskózna kvapalina na báze vodnej disperzie styrenakrylátového kopolyméru SOKRAT, vytvárajúca po vytvrdnutí transparentný polymérny vodou nerozpustný film

Znižuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu a zvyšuje adhéziu následných vrstiev

Používa sa na penetračné nátery pod jadrové a finálne omietky, fasádne a interiérové maľby

Po vytvrdnutí vo vode nerozpustný

Penetračný – zvyšuje priľnavosť k podkladu (tzv. kotvenie), pevnosť a pružnosť

Penetračné nátery

 

 

Zloženie Jednozložkový penetračný náter
Spôsob nanášania štetec alebo valček
Rozsah použitia +5°C až +25°C
Orientačná spotreba 10 m2/l
Spôsob riedenia max. 1 : 2