Kontaktná penetrácia

Kontaktná penetrácia

Steny s výnimkou kontaktných zatepľovacích systémov, obvodové steny z vnútornej strany (interiér).

Penetračné nátery

 

 

Zloženie Jednozložkový penetračný náter
VOC < 0,1 %
Merná hmotnosť 1,4 kg/liter
Odtieň transparentný
Rozsah použitia +5°C až +25°C
Orientačná spotreba  0,25 – 0,40 kg/m2
Spôsob riedenia Neriediť!