Penetračný a fixačný náter pod omietku

Penetračný a fixačný náter pod omietku

Jednozložkový penetračný náter na báze vodnej disperzie a aditív

Neobsahuje rozpúšťadla. Penetračný náter na vnútorné aj vonkajšie povrchové úpravy

Penetračný náter je určený pre zjednotenie a zníženie savosti podkladu

Penetrácia vhodná pre minerálne podklady, nátery nových stien, tehlového muriva, vápennej, štukovej omietky a ďalšie savé podklady a interiérové farby

Penetračné nátery

 

 

Zloženie na báze vodnej disperzie
Rozsah použitia +5 až + 30°C
Spôsob nanášania štetcom alebo válčkekom
Orientačná spotreba 0,10 – 0,20 kg/m2
Spôsob riedenia neriediť!