Partneri

ENTE spol. s r.o.

Popradská 56, 040 11 Košice

Tel.: 055/6425028, 0905 518303
Fax: 055/6439022
www.ente.sk

GRENSTAVE , s.r.o.

J. Kačku 6, 034 95 Likavka – Ružomberok

Tel.: 044/432 26 15
Fax: 044/432 26 15
www.grenstave.sk

Stavivo IBV, s.r.o.

Zvolenská cesta č. 1, Banská Bystrica

Tel.: 048 4103432, 048 4131148
Fax: 048 4162120
www.ibv.sk

INGEMA s.r.o.

Močarianska 1, 071 01 Michalovce

Tel.: +421 650 522 205
www.ingema.sk

KARTEL NITRA, s.r.o

Štúrova 155, 949 01 Nitra

Tel.: 046 / 542 7039
www.kartel.sk

Ing. Dušan Baranec N.B.D.

Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza

Tel.: 046 / 542 7039
www.nbd.sk

Oraving stavebniny, s.r.o.

M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín

Tel.: 043/586 40 96
Fax: 043/586 40 96
www.stavebninydk.sk

Prima Stavebniny

Nová ulica č.3, 031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: 044/56 21 888
www.primaslovakia.sk

SADRO s.r.o.

Orlové 281, 017 01 Považská Bystrica

Tel.: 042 / 432 3086, 042 / 426 0271
Fax: 042 / 432 1852
www.sadro.sk

SLOSMAT, s. r. o.

Mudroňova ul. 15, 010 01 Žilina

Tel.: 041 / 564 0720, 21, 22
Fax: 041 / 564 0723, 24
www.slosmat.sk

SOF – STAVEBNINY

Podzávoz 975, 022 01 Čadca

Tel.: 041 / 433 3188,9
Fax: 041 / 433 1064
www.stavebniny-sof.sk

STAVEBNINY spol. s r.o.

Pod Kalváriou 30, 955 01 Topoľčany

Tel.: 038 / 7629 417
www.stavebninyhayden.sk

STAVO ARTIKEL s.r.o.

Kolárovská 1313, 014 01 Bytča

Tel.: 041 / 5540781
Fax: 041 / 5522638
www.stavoartikel.com

Stavebniny STAVMIX

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Tel.: 02/44 45 07 21
Fax: 02/44 25 85 04
www.stavmix.sk

Tehelňa STOVA, spol. s r. o.

Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: 053 / 417 27 77
Fax: 053 / 417 27 01
www.stova.sk

PIL-STAV s.r.o.

Hollého 34, 083 01 Sabinov

Tel.: 0917 350 371 – Sabinov
Tel.: 0918 570 094 – Prešov
www.pilstav.sk

PRESPOR spol. s r.o.

Turbínová 3528/1, 831 04 Bratislava

Tel.: 02 / 4920 3251
Fax: 02 / 4920 3232
www.prespor.sk