Uzatváracia penetrácia

Uzatváracia penetrácia

Penetračný náter znižujúci riziko rýchleho vyschnutia následne nanášaných materiálov

Výrobok je určený pre vnútorné použitie. Vhodný na prípravu podkladu napr. pri nanášaní sadrových omietok

Tento organický podkladový náter s vysokou odolnosťou voči zásaditým látkam je určený pre aplikáciu na nasiakavé podklady (plné tehly, tehlové bloky, pórobetón, atď)

Aplikáciou tohoto penetračného náteru dôjde k egalizácii silne nasiakavých podkladov a následne k potlačeniu možnosti rizika rýchleho vyschnutia následne nanášaných omietkovín (zhorenie omietky).

Penetračné nátery

 

 

Zloženie jednozložkový penetračný náter
VOC < 0,1 %
Merná hmotnosť 1,14 kg/l
Odtieň transparentný
Rozsah použitia +5°C až +25°C
Orientačná spotreba 0,10 kg/m2
Spôsob riedenia 1:1, 1:3 (UP : voda)