Emporio Beta

Fasádne lepidlo a stierka EMPORIO BETA

Mrazuvzdorný tmel na báze cementu pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Pre lepenie nasiakavých keramických obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo. Určené pre tenkovrstvové  lepenie, kde hrúbka lepiaceho lôžka je do 5 mm.

Pre lepenie  dosiek EPS a minerálnej vlny tepelnoizolačných systémov s použitím tanierových hmoždiniek. 

Vhodné pre armovanie dosiek tepelnoizolačných systémov malých a stredných objektov do výšky 9 m. 

Pre vyrovnanie muriva pod vrchné omietky.

Nemôže byť použité pre lepenie gresových a nenasiakavých dlažieb.

Lepidlá / Suché zmesi

 

Balenie 25 kg vrece
Počet balení na palete 16
Počiatočná ťahová prídržnosť > 0,5 N/mm2
Doba zavädnutia: ťahová prídržnosť > 0,5 N/mm2 po nie menej než 20 min.
Sklz < 0,5 mm
Reakcia na oheň trieda A1
Sypná hmotnosť suchej zmesi cca 1500 kg.m-2
Spotreba zámesovej vody na 25 kg vrece cca 7,5 l
Zrnitosť zmesi 0 – 0,6 mm
Dobra spracovateľnosti 2 hod
Objemová hmotnosť čerstvej malty cca 1600 kg.m-3
Otvorený čas cca 15 min.
Teploty pri spracovaní (podkladu i vzduchu) min. 5°C