Murovacia malta EMPORIO 30kg

Murovacia malta EMPORIO 30kg

Vápennocementová murovacia malta. 

Na murovanie obvodových, nosných i deliacich stien a priečok z bežných murovacích materiálov (plných i ľahčených tehál, tehlových blokov a tvárnic ).

Nevhodná na murovanie stavebných konštrukcií z pórobetónu, sklenených tvárnic, sadrových prvkov ani na škárovanie muriva.

Lepidlá / Suché zmesi

 

Balenie 30 kg vrece
Pevnosť tlaku min. 5 MPa
Súdržnosť (počiatočná šmyková pevnosť) min. 0,15 MPa *)
Nasiakovosť vodou max.1,2 kg/m2 .min 0,5
Faktor difúzneho odporu vodnej pary II max. 35 *)
Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty 1800 – 2100 kg/m3
Reakcia na oheň  A1
Súčiniteľ tepelnej vodivosti  max. 1,42 W/m.K*)
Trvanlivosť – počet cyklov min. 10
Doba spracovateľnosti min. 1,5 hod.
Odporúčaná hrúbka vrstvy 12 mm
Zrnitosť  0 – 4 mm
Množstvo zámesovej vody 3,9 – 5,1 l/ 1 vrece (30kg)