Cementový poter

Cementový poter 30kg

Priemyselne vyrábaná cementová zmes na zhotovovanie združených (kontaktných) plávajúcich poterov určených na položenie roznášajúcej podlahovej krytiny (dlažba, parkety, plávajúce podlahy).

Pod tenkovrstvové podlahoviny (PVC, koberce, marmoleum a pod.) sa odporúča vyrovnanie a vytvrdenie povrchu vhodnou samonivelizačnou stierkou. Odporúčaná hrúbka nanášanej vrstvy je 10-50 mm. Hrúbka vrstvy plávajúcich poterov sa prevádza podľa statického posudku.

Lepidlá / Suché zmesi

 

Prídržnosť k podkladu po 28 dňoch k polystyrénu/k betónu >0,08 N/mm

Balenie 30 kg vrece
Pevnosť v tlaku min. 20,0 MPa
Pevnosť v ťahu za ohybu min. 4,0 MPa
Reakcia na oheň A1
Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty 1950-2250 kg/m3
Zrnitosť 0 – 4 mm
Množstvo zámesovej vody 3,0 – 3,6l/ 1 vrece (30 kg)
Výdatnosť cca 2000 kg/m3
Odporúčaná hrúbka vrstvy 10 – 50 mm
Spotreba pri odporučenej vrstve 20-100 kg/m2
Výdatnosť z jedného vreca (30 kg) 0,3 – 1,5 m2