Montážna studniarska pena

Montážna studniarska pena

Jednokomponentná montážna a tesniaca polyuretánová pena k okamžitému použitiu.

Používa sa na montáž a tesnenie betónových studňových skruží, tesnenie kontrolných a rozvodových šácht, tesnenie prielezových a odpadových šácht, tesnenie kanalizačných zberačov.

Vykazuje silnú priľnavosť na betón a ostatné stavebné materiály. 

Vhodná pre priamy styk s pitnou vodou, výrobok spĺňa požiadavky podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva kladenej na výrobky prichádzajúce do styku s pitnou vodou.

Upravená receptúra umožňuje vykonávať montáže i pri teplotách hlboko pod bodom mrazu až do -15˚C.  

Rýchlo vytvrdzujúca.

Montážne peny

 

 

Základ polyuretán
Hustota 25 – 35 kg/m3
Teplotná odolnosť -40/+90 °C
Doby vytvorenia nelepivej vrstvy  10 min.
Vytvrdnutie 5 – 24 hod.
Reakcia na oheň Trieda F