Ochrana dreva

Ochrana dreva

Emporio Ochrana dreva PLUS je extra silný fungicídny a insekticídny prípravok na ochranu dreva s dlhodobým účinkom proti drevokaznému hmyzu a modraniu dreva

Určený ako dlhodobá a preventívna ochrana dreva

Prípravok je odolný voči poveternostným vplyvom

Vhodný ako základný, ochranný a napúšťací náter dreva pod vodouriediteľné, alebo syntetické laky a lazúry

Ochrana dreva

 

Hustota 1.0g/cm3
Viskozita 1.0 mPas
Bod vzplanutia vyšší ako bod varu (>100°C)
Obsah VOC < 50 g/l (Cat. A/f): 130 g/l (2010)
Skladovanie 36 mesiacov od dátumu výroby pri 5 – 40°C
Varianty
  • Bezfarebná 1l
  • Bezfarená 5l
  • Hnedá 1l
  • Hnedá 5l
  • Zelená 1l
  • Zelená 5l