Montážna studniarska pena

Montážna studniarska pena

Na montáže a tesnenie betónových studničných skruží, tesnenie rozvodných, revíznych a kontrolných šachiet

Vykazuje silnú priľnavosť na betón a ostatné stavebné materiály

Upravená receptúra umožňuje vykonávať tieto montáže i pri teplotách hlboko pod bodom mrazu až do -15°C

Vhodná pre priamy styk s pitnou vodou, rýchlo vytvrdzujúca, vysoká plniaca a izolačná schopnosť

Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom – betón, murivo, kameň, kov a pod.

Montážne peny

 

 

Základ polyuretán
Hustota 25 – 35 kg/m3
Teplotná odolnosť -40/+90 °C
Doby vytvorenia nelepivej vrstvy  10 min.
Vytvrdnutie 5 – 24 hod.
Reakcia na oheň Trieda F