Montážna protipožiarna pena

Montážna protipožiarna pena

Jednozložková, izolačná PUR pena s preukázateľnou odolnosťou proti ohňu a s ďalšími doplnkovými charakteristikami

Používa sa na vyplňovanie škár pri montážach okenných a dverných rámov

Ako protipožiarna izolácia v priečkach a inštalačných jadrách bytových domov

Na montáže protipožiarnych podhľadov, elektrických rozvádzačov i na vyplňovanie priechodov elektrického vedenia a potrubia medzi podlahou a murivom

Žiadne plamenne horiace kvapky pri horení, veľká plniaca schopnosť, dobrá rozmerová stabilita

Montážne peny

 

 

Základ polyuretán
Hustota 20 – 35 kg/m3
Teplotná odolnosť -40/+90 °C
Doby vytvorenia nelepivej vrstvy  8 – 12 min.
Rezateľnosť 4 – 6 hod.
Reakcia na oheň Trieda B – s1,d0