Suchý betón

Suchý betón

Suchá betónová zmes na výrobu betónu triedy C20/25.

Betón je vhodný na bežné betonárske práce a taktiež na všetky betonárske práce, kde sa môže vyskytovať výstuž alebo zabudované kovové prvky.

Je možné ho použiť aj na výrobu betónových tvárnic.

Lepidlá / Suché zmesi

Balenie 30 kg vrece
Pevnosť v tlaku min. 25,0 MPa
Pevnosť v ťahu za ohybu min. 5,0 MPa
Reakcia na oheň A1
Objemová hmotnosť zatvrdnutého betónu 2150-2250 kg/m3
Zrnitosť 0 – 4 mm
Množstvo zámesovej vody 3,0 – 3,6l/ 1 vrece (30 kg)
Výdatnosť cca 2000 kg/m3
Súčiniteľ tepelnej vodivosti  λ min. 1,57 W/m.K