Porokleber

Porokleber

Mrazuvzdorná suchá maltová zmes s cementom. 

Používa sa ako murovacia malta na murovanie tepelnoizolačných pórobetonových tvárnic v interiéri aj exteriéri.

Je určená len na ručné spracovanie. Hrúbka škáry je 2-3 mm.

Lepidlá / Suché zmesi

Balenie 25 kg vrece
Pevnosť v tlaku min. 5 MPa
Súdržnosť min. 0,3 MPa
Reakcia na oheň A1
Objemová hmotnosť čerstvej malty 1600 kg/m3
Zrnitosť 0 – 0,6 mm
Množstvo zámesovej vody 6,0 l
Výdatnosť pri hrúbke 2 mm cca 2,8 kg.m-2 
Teplota pri spracovaní min 5°C
Sypná hmotnosť suchej zmesi 1550 kg/m3
Doba spracovateľnosti min. 2 hod.