Jadrová omietka

Jadrová omietka

Obyčajná malta určená na dvojvrstvové vnútorné aj vonkajšie omiekty s hrúbkou 10 – 25 mm.

Je určená len na ručné spracovanie. Je vhodným podkladom pre jemné štukové omietky pre steny aj strop. 

Lepidlá / Suché zmesi

Balenie 30 kg vrece
Pevnosť v tlaku 1,5 – 5 MPa
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ max 20
Tepelná vodivosť λ10, dry (tabuľková hodnota, P = 50%) max. 0,83 W.m-1.K-1
Reakcia na oheň A1
Doba spracovateľnosti min. 3 hodiny
Zrnitosť 0 – 3,1 mm
Spotreba zmesi pri hrúbke vrstvy 10 mm cca 18 kg.m-2
Objemová hmotnosť čerstvej malty cca 1 900 kg.m-3
Teploty pri spracovaní min. 5 ° C