Fasádne lepidlo špecial 115

Fasádne lepidlo špecial 115

Priemyselne vyrábané mrazuvzdorné stavebné lepidlo na ručné aj strojové spracovanie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí.

Pre lepenie tepelnoizolačných dosiek a vytváranie armovanej bezškárovej výstužnej vrstvy tepelnoizolačných kompozitných systémov (ETICS), aj samostatne.

Pre prekrytie problematických miest muriva alebo bežných omietok pri súčasnom vkladaní armovacej tkaniny.

Vyhovuje požiadavkám podľa směrnice ETAG 004. 

Lepidlá / Suché zmesi

Balenie 25 kg vrece
Pevnosť v tlaku min. 6,0 MPa
Kapilárna nasiakavosť max. 0,4 kg/m2.min
Reakcia na oheň A1
Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty 1350-1550 kg/m3
Zrnitosť 0 – 4 mm
Množstvo zámesovej vody 6 – 7,5l/ 1 vrece (30 kg)
Výdatnosť cca 1250 kg/m3
Odporúčaná hrúbka vrstvy 2 – 5 mm
Spotreba pri odporučenej vrstve 2,2-6,2 kg/m2
Výdatnosť z jedného vreca (30 kg) 4 – 11 m2