EMPORIO Superflex C2TE S1

EMPORIO Superflex C2TE S1

Lepenie ťažkých obkladov, mramorov, lícoviek, bridlíc, keramické dlažby použitím na omietku, betón, pórobetón, aj neomietnuté murivo

Použitie na nesavé ťažko polepiteľné podklady (OSB dosky, sklo, umakart, dlaždice, cetris dosky, drevotrieska, staré podklady), tieto je dobré zdrsniť, bez použitia penetrácie

Pre lepenie dlažby na podlahové vykurovanie, vhodné na lepenie a stierkovanie termoizolačných systémov, extrudovaného polystyrénu, za predpokladu dodržiavania predúpravy podkladu podľa stanovených technológií

Pri použití vhodnej penetrácie je vhodný pre lepenie dlažby na podlahové potery na báze anhydritu

Lepidlá / Suché zmesi

 

 

Balenie 25 kg vrece
Sypná hmotnosť suchej zmesi cca 1 300 kg.m-3
Zrnitosť zmesi 0 – 0,6 mm
Reakcia na oheň trieda A
Prídržnosť ≥ 1,0 N/mm2 (EN 1348 8.2)
Doba zavädnutia: ťahová prídržnosť  ≥ 0,5 N/mm2 po nie menej než 20 min. (EN 1346)
Doba spracovateľnosti 2 hod.
Objemová hmotnosť čerstvej malty cca 1 600 kg.m-3
Spotreba suchej zmesi cca 2 kg.m-2 (v závislosti na druhu podkladu)
Sklz ≤ 0,5 mm (EN 1308)
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ ≤ 20