EMPORIO Cementová nivelačná stierka

EMPORIO Cementová nivelačná stierka

Vyrovnávacia samonivelačná hmota pre zhotovovanie vnútorných pochodzných poterov s následnou povrchovou úpravou na pevné podklady ako napr. betón alebo mazanina

Cementový poterový materiál (CT) polymérom modifikovaný podľa EN 13 813:2002, určený pro potery, ktoré nie su namáhané na obrus

Vhodná ako podkladná vrstva pod konečnou povrchovou úpravou (plávajúce podlahy, nelepené drevené podlahy, koberce, PVC)

Lepidlá / Suché zmesi

 

 

 

Balenie 30 kg vrece
Zrnitosť 0-4 mm
Výdatnosť cca 2000 kg/m3
Odporúčaná hrúbka vrstvy 10-50 mm
Pevnosť v tlaku min. 20,0 MPa
Pevnosť v ťahu za ohybu min. 4,0 MPa
Reakcia na oheň tr. A1 fl
Objemová hmotnosť malty 1950-2250 kg/m3