Emporio Alfa Gray

Lepidlo a stierka EMPORIO ALFA GRAY

Mrazuvzdorný tmel na báze cementu pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Pre lepenie polystyrénových dosiek a dosiek z minerálnej vaty tepelnoizolačných systémov. Pre stierkovanie tepelných izolantov, ako krycia stierková hmota spolu s výstužnou sieťovinou tvorí základnú výstužnú vrstvu.

Pre stierkovanie tepelných izolantov vrátane šedého EPS a XPS – ako krycia stierková hmota spolu s výstužnou sieťovinou tvorí základnú výstužnú vrstvu.

Pre lepenie keramických obkladov a dlažieb, dosiek z prírodného kameňa (s výnimkou vysoko nenasiakavých materiálov napr. bridlíc a mramorov) na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo.

Vyhovuje požiadavkám podľa smernice ETAG 004.

Určené pre interiér i exteriér. 

Lepidlá / Suché zmesi

 

Balenie 25 kg vrece
Počet balení na palete 16
Počiatočná ťahová prídržnosť > 0,5 N/mm2
Doba zavädnutia: ťahová prídržnosť > 0,5 N/mm2 po nie menej než 20 min.
Sklz < 0,5 mm
Prídržnosť k podkladu po 28 dňoch k polystyrénu/k betónu >0,08 N/mm
Sypná hmotnosť suchej zmesi cca 1500 kg.m-3
Spotreba zámesovej vody na 25 kg vrece cca 7,0 l
Zrnitosť zmesi 0 – 0,6 mm
Dobra spracovateľnosti 3 hod
Objemová hmotnosť čerstvej malty cca 1700 kg.m-3
Otvorený čas cca 20 min.
Teploty pri spracovaní (podkladu i vzduchu) min. 5°C