Chemická kotva bez styrénu

Chemická kotva bez styrénu

Je dvojzložkový chemický kotviaci systém pre veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou a únosnosťou bez expanzie a nárastu tlakov

Vhodná na kotvenie oceľových tyčí, pätiek zábradlí, nosných stĺpov, madiel a skrutiek v miestach s mokrou prevádzkou

Kotvenie do podkladov z prírodného kameňa, betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál apod.

Pri aplikácií do dutinových materiálov je nutné použiť plastové alebo kovové sitko a otvor je potrebné vyplniť úplne maltou

Chemické kotvy

 

 

Balenie kartuša 150 ml, 300 ml, 380 ml
Farba šedá
Základ polyester
Konzistencia  tixotropná pasta
Rozsah použitia +5 oC až +40 oC
Aplikácia vonkajšia