Oxidovaný asfaltový pás V60 S35

Oxidovaný asfaltový pás V60 S35

Spodný asfaltový pás v skladbách viacvrstvových vodotesných izolácií striech, prípadne medziľahlý pás.

Jednovrstvový pás proti zemnej vlhkosti, alebo vo viacvrstvových izoláciách spodnej stavby proti podpovrchovej vode.

Teplota spracovania od 5˚C  (minimálna teplota ovzdušia aj pásu).

Asfaltové pásy

 

 

Šírka x dĺžka 1 x 10 m
Hrúbka 3,5 mm
Ťažnosť pozdĺžna / priečna 4/4 %
Pevnosť spoja pozdĺžna / priečna 400/300 N/50 mm
Vodotesnosť 200 kPa
Reakcia na oheň Trieda E